Wynagrodzenie ustalane jest każdorazowo z Klientem w drodze negocjacji. Jego wysokość zależy w szczególności od stopnia skomplikowania, przewidywanego czasu trwania danej sprawy oraz ilości czynności podejmowanych przez Kancelarię.

W przypadku stałej obsługi prawnej podmiotów profesjonalnych stosowany jest głównie system wynagrodzenia ryczałtowego ustalany zarówno w oparciu o deklarowany zakres potrzeb Klienta jak i rzeczywisty zakres usług świadczonych w ramach stałej obsługi.

Kancelaria przewiduje system wynagrodzenia ryczałtowego także w sprawachklientów indywidualnych wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom oraz potrzebom.