Szkolenia i audyty

Audyt

– prawny
– finansowy
– działalności
– jakości
– zgodności
– informatyczny
– bezpieczeństwa informacji wg. Normy PN-EN ISO/IEC 27001

jak również dokonywanie oceny systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Szkolenia zamknięte, otwarte, indywidualne lub grupowe między innymi z zakresu:

– prawa cywilnego
– prawa budowlanego i deweloperskiego
– prawa pracy
– AML i RODO
– mediacji

Szkolenia prowadzone w siedzibie Kancelarii, w siedzibie Klienta lub online.

Szkolenia

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, zwłaszcza szeroko rozumianych przedsiębiorców (niezależnie od przyjętej formy prowadzenia działalności), którzy cenią sobie bezpieczeństwo oraz korzyści płynące z możliwie wysokiej świadomości prawnej kadry zarządzającej oraz pracowników, w naszej ofercie znajdują się także szkolenia tematyczne (zarówno ogólne jak i o wysoce wyspecjalizowanym przedmiocie) dostosowane do potrzeb Klienta. Ponadto Kancelaria oferuje również przeprowadzenie audytu zewnętrznego, w tym między innymi: prawnego, finansowego, działalności, jakości, zgodności i inne.

Powyższe usługi realizowane mogą być na podstawie odrębnych, indywidualnych zleceń bądź stanowić element systemu stałego wsparcia dla przedsiębiorcy w ramach zawartej umowy. Rozważając skorzystanie z oferty należy mieć na uwadze niebywałe korzyści płynące z przeprowadzonego audytu i przekazanych w jego następstwie wniosków, uwag i zaleceń (zapewnienie zgodności działalności z normami, zaleceniami lub stosownymi praktykami), pozwalające na wdrożenie procedury mającej na celu poprawę funkcjonalności i efektywności działania przedsiębiorstwa. Taka forma wsparcia pozwala niewątpliwie zapobiec wielu niepożądanym zdarzeniom, nadążanie za stale zmieniającymi się przepisami, co niejednokrotnie uchroniło naszych klientów przed ryzykiem strat finansowych, utraty reputacji.

Dzięki prowadzonym szkoleniom oraz audytom w przedsiębiorstwie możliwe jest również podejmowanie prawnie skutecznych i aktualnych działań antykorupcyjnych, podejmowania decyzji czy spraw korporacyjnych, a także tak istotne w dzisiejszych czasach: zwiększenie zaufanie do firmy ze strony akcjonariuszy i klientów, zmniejszenie ryzyka wynikającego z niedopatrzeń i niedostosowania się do nowych norm prawnych, uniknięcie odpowiedzialności karnej, cywilnej i karnoskarbowej.

W przypadku zainteresowania ofertą, prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem wiadomości e-mail w celu ustalenia szczegółów i dopasowania usługi do Państwa potrzeb.